Back to top

Výroba obnoviteľnej energie na plochých strechách Firestone

Strešné membrány Firestone sú kompatibilné so všetkými typmi fotovoltaických systémov vďaka vysokej odolnosti voči teplu, opotrebeniu a výnimočnej životnosti.

Strechy musia byť dnes udržateľné. Táto často prehliadaná oblasť ponúka okrem svojej primárnej funkcie udržiavania vodotesnosti budov okrem iného aj vynikajúcu príležitosť na výrobu energie, zber dažďovej vody, zníženie hluku a vytváranie biotopov v mestskej krajine.

Fotovoltaické (PV) inštalácie si v posledných desaťročiach získavali na popularite ako obnoviteľný zdroj energie používaný na pohon domácností, kancelárií alebo dokonca komerčných a priemyselných budov. Existujú tri hlavné typy fotovoltaických systémov, ktoré sa dajú použiť na ploché strechy:

• Penetračný systém: solárne panely sú namontované na nosnom systéme stojana, ktorý preniká cez strešnú membránu. Detaily sa preto stávajú kritickými pre zabezpečenie vodotesnosti strešného systému.

• Nepenetrujúci systém: solárne panely sú namontované na nosnom systéme stojana, ktorý je namontovaný na vrchnej časti konštrukcie bez ukotvenia k podkladu. FV systémy sa často udržiavajú pomocou záťaže.

• Lamináty: na membráne sú prilepené fotovoltaické pásy.

Pri zvažovaní inštalácie FV systému musia vlastníci budov najprv zvážiť strešný systém, pretože výber strešnej membrány je rozhodujúci. Investícia na streche PV sa zvyčajne zakladá na 20-ročnej finančnej projekcii. Aby sa maximalizovala návratnosť, musí byť preto strecha schopná podporovať fotovoltaické zariadenie najmenej počas tohto obdobia.

Strešné membrány Firestone RubberGard ™ EPDM, RubberCover ™ EPDM a UltraPly ™ TPO ponúkajú vynikajúce vlastnosti, prvotriednu mechanickú odolnosť, vynikajúcu životnosť a znášajú veľmi vysoké alebo veľmi nízke teploty. Firestone poskytuje aj rôzne doplnky, ktoré sa dajú použiť na riešenie najzložitejších detailov spojených s inštaláciou fotovoltaických panelov.

Firestone tiež ponúka izoláciu polyizokyanurátov a krycie dosky s vysokou hustotou, ktoré perfektne ladia s kombináciou udržateľných striech pod akýmkoľvek strešným systémom Firestone. Celá strecha je navrhnutá tak, aby vyhovovala vysokým požiadavkám, ktoré naše strechy dnes požadujú.