Back to top

Firestone dáta su k dispozícii pre BIM

Digitalizácia v stavebníctve neustále napreduje. Jadrom tohto vývoja je Building Information Modeling (BIM). Architekti, inžinieri a dodávatelia používajú BIM na širokom spektre stavebných výrobkov na účely navrhovania, plánovania, vykonávania, prevádzkovania a údržby stavebných projektov. Priekopníkom v digitalizácii je Anglicko, kde od roku 2011 je povinné používať softvér BIM na plánovanie verejných projektov, ako sú všetky hlavné projekty v oblasti infraštruktúry.

Firestone víta rozvoj plánovania založeného na BIM, pretože šetrí zdroje, zvyšuje spoľahlivosť plánovania a umožňuje rýchlejšie vykonávanie projektov. Firestone poskytuje údaje BIM pre svoje membrány RubberGard EPDM a UltraPly TPO. Tieto súbory BIM boli vytvorené na použitie v aplikácii Autodesk Revit, jednom z najpoužívanejších softvérových produktov BIM na trhu.

Odteraz sú údaje BIM Firestone k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke databázy BIM www.bimobject.com.

Pokiaľ ide o bimobjekt, budú k dispozícii údaje o BIM Firestone pre RubberGard EPDM a UltraPly TPO v rôznych jazykoch pre plnoplošne lepené, mechanicky kotvené a balastové systémy (vrátane strešných terás), ako aj pre inverzné strechy, zelené strechy a fotovoltaické strechy.

Tím Firestone aktívne podporuje všetky strany zapojené do procesu výstavby pomocou plánovania a realizácie projektov BIM.