Back to top

Zvětšení kapacity retenční nádrže na závlahovou vodu při použití geomembrány EPDM GeoGard

Ve spolupráci s naším distributorem společností ProfiGrass s.r.o. byla v roce 2008 vybudována nedaleko Prahy retenční nádrž na vodu pro zavlažování o rozloze cca 17 000 m2. Pro izolaci nádrže investor zvolil membránu Firestone GeoGard EPDM zejména pro její dlouhou životnost. V roce 2019 z důvodu nedostatku vody bylo nutné zvětšit kapacitu nádrže rozšířením a zvýšením břehů. Očekávaná životnost materiálu je minimálně 50 let, ale jak v reálu takový materiál vypadá po 11 letech používání a vystavování všem možným venkovním podmínkám? Přesvědčte se sami následně na fotografiích.

Jak probíhala samotná instalace?

V částech, kde bylo jezero nutné rozšířit, se vytvořila lavice, na které došlo k napojení nové membrány. Pás lavice byl následně využit pro umístění betonových panelů na přitížení membrány. Váha panelů tak sníží riziko napínání plachty vlivem gravitace. Díky tomu, že je EPDM membrána odolná vůči UV záření, tak bylo možné i po 11 letech provést spojení původní a nové geomembrány. Pro napojení bylo nutné nejdříve původní materiál dobře očistit a následně se použila stejná technika, jako pro spojování dvou nových membrán, tedy za použití pásky a aktivátoru. Reakce, ke které následně dojde, se nazývá vulkanizace za studena. Napojení původní membrány na novou je též vidět na fotografiích.