Back to top

Ekocentrum Na Pasece Velíková je souborem tří staveb s RubberGard EPDM.

Hlavní budova ekocentra je dvoupatrová podsklepená dřevostavba s obvodovými stěnami vyplněnými balíky slámy, s vnější vápenopísčitou a vnitřní hliněnou omítkou. V hlavní budově naleznete seminární místnost a kuchyni s prostornou jídelnou. Objekt je zastřešen v úrovni prvního patra pultovou zelenou střechou se sklonem 8,3 stupňů. V druhém patře najdete sedlovou zelenou střechu se sklonem 20 stupňů. Hlavní budova ekocentra je dvoupatrová podsklepená dřevostavba s obvodovými stěnami vyplněnými balíky slámy, s vnější vápenopísčitou a vnitřní hliněnou omítkou. V hlavní budově naleznete seminární místnost a kuchyni s prostornou jídelnou. Objekt je zastřešen v úrovni prvního patra pultovou zelenou střechou se sklonem 8,3 stupňů. V druhém patře najdete sedlovou zelenou střechu se sklonem 20 stupňů

Další zelená sedlová střecha se sklonem 20 stupňů se nachází na nízkopodlažní dřevostavbě – víceúčelové chatce.Všechny tři střechy jsou pochozí.

Třetím objektem ekocentra je ve svahu „podsklepená“ jurta, jejíž podlaha tvoří strop venkovní učebny.

Objekty slouží jako zázemí pro děti z lesní mateřské školky a pro výukové programy vznikajícího ekocentra. Jako hydroizolační vrstva byla na všech třech střechách použita fólie Firestone RubberGard EPDM

Tato střecha byla vybrána do soutěže „Zelená střecha roku 2021“,. Hlasování probíhá od 15. května do 15. června. Z jedné IP adresy můžete přiřadit jednu až tři hvězdičky i více dílům, a to vždy maximálně jednou týdně. 

Hlasovat je možné na tomto odkazu:

Místo realizace/Place of realization: Zlín Velíková
Autoři projektu/Authors of the project: Architektonická studie: Radek Hála, projektanti Daniel Grmela, Jiří Závodný
Investor: Youngster s.r.o.
Zhotovitel/Contractor: Dodavatel zelené střechy: Živa střecha s.r.o.
Další zhotovitelé/ Other contractors: stavba realizovaná svépomocí prostřednictvím dílčích dodavatelů
Výměra/Area: 250 m2, 48 m2, 50m2
Rok založení/Year of construction: 2019-2020

Distributor RubberGard EPDM pro CZ: spol. MADT a.s.