Back to top

Nádrž zachytávajúca dažďovú vodu v mestskom parku chráni Alicante pred povodňami

Povodne už v minulosti postihovali španielske mesto Alicante. V dôsledku klimatických zmien sa v posledných rokoch výrazne zvýšila frekvencia a intenzita silných zrážok.

La Marjal je verejná zeleň vybudovaná v roku 2015 na ochranu štvrte San Juan v Alicante pred povodňami spôsobenými prívalovými dažďami. Park s plochou 3,6 hektára dokáže zachytiť až 45000 m3 vody, za pomoci dvoch zberačov vody, ktoré ju zachytávajú a následne odvádzajú do dvoch veľkých umelých jazier. Voda v jazerách sa filtruje a čistí úplne prírodným spôsobom pomocou štrku a vegetácie.

Okrem úlohy, ktorú park zohráva pri riadení dažďovej vody a ochrane mesta pred povodňami, prispieva k pohode ľudí a k miestnej biodiverzite, pretože slúži ako útočisko pre miestnu flóru a faunu, najmä vtáctvo. Jazerá La Marjal, ktoré sa nachádzajú v strede parku, plnia dvojakú funkciu. Sú dekoratívnym vodným prvkom s prírodným systémom čistenia vody a zároveň slúžia ako zásobníky dažďovej vody, ktoré prirodzeným spôsobom chránia mesto pred povodňami.

Park La Marjal je výsledkom spolupráce medzi mestskou radou Alicante a spoločnosťou Aguas de Alicante, dodávateľom vody pre mesto. Technické služby mestskej rady potrebovali nájsť infraštruktúru schopnú tlmiť prívalové dažde, ktoré tak často zaplavujú ulice oblasti Levant. Pri výbere geomembrány bola rozhodujúca flexibilita a životnosť geomembrány GeoGard EPDM od spoločnosti Firestone a taktiež ponúkané technické riešenia pre rôzne kritické oblasti.

Na hydroizoláciu umelých jazier sa na zhutnenú zeminu položila vrstva geotextílie a na ňu sa následne umiestnilo približne 8000 m2 membrány GeoGard EPDM s hrúbkou 1,1 mm. Filtračné miesta, ktoré slúžia na biologické čistenie jazera, boli osobitne ošetrené pred prerážaním koreňov, a to pomocou špeciálnej bariéry slúžiacej na tento účel. V obvodových oblastiach bola membrána GeoGard EPDM prekrytá štrkom, vegetáciou a dekoratívnymi kameňmi. Flexibilita membrány GeoGard EPDM uľahčila proces inštalácie a zabezpečila dokonalé prispôsobenie sa organickým formám jazera vrátane ostrovčekov vytvorených v jazere.

Od svojho otvorenia jazerá La Marjal opakovane dokazujú svoju účinnosť. V auguste 2019 mesto Alicante zaznamenalo veľmi intenzívne zrážky s viac ako 100 litrami vody na meter štvorcový. Tieto nádrže však dokázali zabrániť povodniam uskladnením 22 000 m3 dažďovej vody, čo je objem ekvivalentný 12 olympijským plaveckým bazénom.