Back to top

Najväčšia ázijská mestská strešná farma vodotesná zásluhou membrány UltraPly TPO

Univerzita Thammasat je jednou z najstarších akademických inštitúcií v Thajsku. V roku 2019 sa strecha nového kampusu v Rangsite, vzdialenom asi 40 km od Bangkoku, stala najväčšou ázijskou mestskou strešnou farmou s rozlohou približne 7 000 m² určenou na ekologické poľnohospodárstvo.

Zelené strechy zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní niektorých dôsledkov zmeny klímy, ako sú časté záplavy, ktoré sú v Bangkoku skutočným problémom. Odborníci na klímu predpovedajú, že mesto klesne o viac ako 1 cm ročne a že do roku 2030 môže byť v dôsledku zvýšených zrážok zaplavených takmer 40 % thajského hlavného mesta. Vytvorenie zelených plôch odolných voči zmenám klímy je preto kľúčové pre dosiahnutie lepšieho hospodárenia s dažďovou vodou, najmä v meste s veľmi malým počtom zelených plôch.

"Strechy sa zvyčajne nevyužívajú dostatočne, ale môžu sa stať zelenými plochami, ktoré znižujú efekt mestských tepelných ostrovov, vplyv budov a využívania pôdy na životné prostredie a môžu tiež živiť ľudí," hovorí Kotchakorn Voraakhom, výkonný riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Landprocess, zameranej na krajinnú architektúru, ktorá stojí za projektom Thammasat University Rooftop Farm (TURF).

Tvar písmena H budovy kampusu Rangsit dáva zelenej streche "horský" vzhľad. Kaskádovité úrovne strechy TURF, ktoré pripomínajú tradičné ryžové terasy v severnom Thajsku, spomaľujú odtok dažďovej vody a umožňujú jej zber a uskladnenie v štyroch retenčných nádržiach. Táto voda sa potom používa na zavlažovanie plodín na farme. Zelená strecha tiež prirodzene filtruje dažďovú vodu cez niekoľko vrstiev rastlín a pôdy predtým, ako odtečie a dostane sa do zdrojov vody pre obyvateľov a do morských ekosystémov.

Na hydroizoláciu strechy tejto ikonickej budovy bola vybraná termoplastická membrána UltraPly TPO od spoločnosti Firestone. Jej vynikajúce poveternostné vlastnosti a schopnosť odolávať veľmi vysokým a veľmi nízkym teplotám z nej robia veľmi odolné hydroizolačné riešenie. Okrem iného, taktiež poskytla vynikajúci základ pre strešnú záhradu. Membrána UltraPly TPO úspešne prešla prísnymi testami odolnosti proti prenikaniu koreňov, napríklad normou EN 13948 a testom FLL od Nemeckej spoločnosti pre výskum, vývoj a výstavbu krajiny.

Kľúčom k úspechu bola aj kvalitná inštalácia, ktorú vykonal miestny partner spoločnosti Firestone, spoločnosť Zillion Innovation, keďže bolo potrebné vykonať množstvo detailov okolo obrúb, soklov a plantážnych boxov.