Back to top

Predĺžte životnosť svojej strechy pomocou krycej dosky

Hlavnou funkciou strechy je ochrana nielen budovy samotnej ale aj ľudí, ktorí v nej žijú a pracujú pred poveternostnými podmienkami. Strecha sa skladá z niekoľkých komponentov, ktoré musia efektívne a dôsledne spolupracovať s cieľom poskytnúť dlhodobé riešenie. Zatiaľ, čo strešná membrána je často vrchnou a teda najviditeľnejšou vrstvou strešnej konštrukcie, práve to, čo sa nachádza pod ňou má podstatný vplyv na celkovú funkčnosť strechy.

Jedným z takýchto kľúčových komponentov je izolácia, ktorá často spadá pod najdrahšie prvky strešnej konštrukcie. Extrémne poveternostné podmienky, ako napríklad krupobitie, silné snehové zrážky alebo častý pohyb na streche môže poškodiť izolačnú vrstvu a viesť k zníženiu tepelného výkonu strechy, čo by následne spôsobilo zvýšenie nákladov na energie. Z hľadiska nákladov a ochrany je dobrým krokom prekrytie izolačnej vrstvy krycími doskami.

So zvyšujúcimi sa požiadavkami na strešné systémy z hľadiska funkčnosti a životnosti, taktiež na umiestnenie PV alebo zelených striech, ktoré si vyžadujú pravidelnú údržbu, sa ukazuje dôležitosť krycích dosiek. Práve krycie dosky slúžia na zdolávanie takýchto výziev.

Krycie dosky sú polotuhé, relatívne tenké dosky, ktoré sa zvyčajne inštalujú cez izoláciu, aby poskytli dodatočnú ochranu pred nárazmi a odtrhnutím. Okrem iného, slúžia aj ako podpera strešnej membráne. Sú k dispozícii v širokej škále rôznych materiálov, ako napríklad na báze PIR, na báze sadry, cementu, dreva a atď. Dodávajú celému strešnému systému pevnosť a zlepšujú jeho celkovú funkčnosť.  

Inštalácia krycích dosiek je možná na všetkých typoch striech, či už pri novostavbách alebo renováciách. Rovnako sa môžu použiť pri rekonštrukciách striech na starú strešnú membránu, čím poskytnú vhodný poklad pre inštaláciu novej membrány. Stručne povedané, zahrnutie krycej dosky do strešnej konštrukcie zvyšuje odolnosť celého strešného systému a prispieva k predĺženiu jeho životnosti.

V kombinácii s kvalitnou izoláciou poskytujú krycie dosky aj ďalšie výhody. Ponúkajú lepšiu ochranu pri vlhkosti, zlepšujú akustiku a môžu dokonca pomôcť dosiahnuť lepšiu funkčnosť pri vztlaku vetra a zvýšenú požiarnu odolnosť. Pri výbere krycej dosky je však dôležité mať na pamäti, ktoré vlastnosti sú pre danú prácu rozhodujúce a aký je požadovaný typ strešného systému. Znalosť vlastností každej krycej dosky napomáha pri výbere tej, ktorá bude budove poskytovať tú najlepšiu ochranu.

Okrem ponuky vysokokvalitných strešných membrán zahŕňa produktová rada Firestone aj ďalšie strešné komponenty, ktoré sú navzájom plne kompatibilné, čo ešte viac zvyšuje celkovú funkčnosť strešného systému. Krycia doska ISOGARDTM HD je jedným z takýchto komponentov. Je to polyizokyanurátová (PIR) krycia doska s vysokou hustotou, s uzavretými bunkami a hrúbkou 12,7 mm. Skladá sa z polyizo penového jadra laminovaného na oboch strán s povrchovou úpravou zo sklených vlákien.

ISOGARDTM HD je určená na rozloženie zaťaženia a ochranu izolačných dosiek pod strešnou membránou. Ľahko sa strihá a manipuluje s ňou, čo umožňuje rýchle pokrytie strešných detailov, ako sú odtoky alebo iné prestupy. Vďaka tomu sa skracuje čas potrebný na inštaláciu a taktiež náklady na prácu. Čo sa týka váhy, jedna krycia doska ISOGARDTM HD s rozmermi 1,22 m x 2,25 m váži iba 5kg, čo zaručuje ľahkú manipuláciu a umiestnenie. Má najvyšší tepelný výkon zo všetkých 12 mm krycích dosiek a je odolná voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Krycia doska ISOGARDTM HD poskytuje vynikajúcu odolnosť proti vlhkosti a zabraňuje množeniu plesní. Penová technológia nenarúša ozónovú vrstvu (nulová hodnota ODP) a využíva nadúvadlo bez obsahu HCFC.

S pevnosťou v tlaku viac ako 800 kPa (viac ako 5-násobok štandardnej izolačnej dosky PIR) dodáva ISOGARDTM HD pevnosť celému strešnému systému a pomáha mu absorbovať účinky krupobitia, pešej premávky a iných potenciálne škodlivých nárazov. Prináša tiež flexibilitu pri aplikácii strešných membrán bez ohľadu na to, aký druh izolácie bol použitý pod ňou.