Back to top

Renovácia strechy pamiatkovo chránenej budovy nemeckej pradiarne membránou RubberGard EPDM

Textilný priemysel v Augsburgu (Nemecko) sa s príchodom industrializácie v 19. storočí veľmi rozvinul. V roku 1836 bola v augsburskej štvrti Kammgarn postavená pradiareň, ktorej výrobné haly boli zastrešené klenutou betónovou strechou. Počas druhej svetovej vojny bola väčšina areálu zničená, ktorú museli následne obnoviť. V roku 2004 pradiareň nadobro zatvorili a stala sa pamiatkovo chránenou budovou.

V rokoch 2016 až 2017 areál starej pradiarne dôkladne zrekonštruovali, rozšírili a premenili na obchodné a kancelárske priestory pod názvom Quatersite Kammgarnquartier Augsburg.

Základom projektu bola renovácia bývalej výrobnej haly mlyna, ktorá pozostávala z 13 klenutých striech. Pod piatimi klenutými strechami sa plánovala výstavba predajne supermarketu REWE a zvyšných osem malo slúžiť ako parkovacie plochy. Halu doplnila nová nízkopodlažná budova poskytujúca priestory pre predajňu ALDI a odkrytá budova, v ktorej boli umiestnené kancelárie a reštaurácia.

Pre spoločnosť Spenglerei Roth GmbH, ktorá sa podieľala na tomto projekte, bolo veľmi dôležité pracovať s riešením, ktoré by umožnilo znížiť počet spojov na minimum. Po mnohých konzultáciách sa rozhodli pre strešný systém RubberGard EPDM od spoločnosti Firestone Building Products.

Počas projektu sa použilo celkovo približne 16 000 m2 strešnej membrány RubberGard EPDM s hrúbkou 1,5 mm. Na hrubý betónový klenutý podklad budovy bývalej výrobnej haly bola membrána v súlade s pamiatkovými normami plnoplošne prilepená.

Na hydroizoláciu novej plochej strechy predajne ALDI sa použil len jeden panel membrány RubberGard EPDM so šírkou 12 metrov, ktorý bol následne zaťažený štrkom. Strecha odkrytej budovy bola tiež pokrytá štrkom a 64 balkónových dverí bolo bezpečne a natrvalo utesnených pomocou produktov Firestone QuickSeam.