Back to top

Veľká zavlažovacia nádrž na západe Francúzska nainštalovaná v rekordnom čase

V roku 2017 spoločnosť Firestone dodala 23 000 m² geomembrány GeoGard EPDM s hrúbkou 1,1 mm na hydroizoláciu veľkej súkromnej zavlažovacej nádrže v St. Andre de Lidon na západe Francúzska. Úlohou nádrže s kapacitou 120 000 m³ vody bolo zavlažovanie plodín kukurice a zemiakov počas letných mesiacov.

Možnosť odčerpávať vodu v tomto regióne z prírodného prostredia každým rokom klesá. Vytvorenie náhradnej vodnej nádrže umožnilo kompenzovať túto skutočnosť čerpaním a uskladňovaním vody len počas zimného obdobia dažďov, keď je v hornej časti hladiny prebytok podzemnej vody, a taktiež využívaním vody obsiahnutej v zavlažovacej nádrži v období od apríla až októbra.

Pre nádrž bol zvolený okrúhly tvar, aby sa maximalizoval objem uskladnenej vody a znížilo sa množstvo vykopanej zeminy. Po výkopových prácach sa na zhutnenú zeminu nainštaloval geokompozitný drenážny systém na odvádzanie plynov, potom nasledovala vrstva geotextílie a nakoniec hydroizolačná geomembrána. Na uľahčenie procesu inštalácie boli panely GeoGard EPDM s rozmermi 30,5 x 15,25 m narezané na lichobežníkové časti a následne spojené do väčších celkov mimo miesta stavby.

Nádrž sa nachádza iba 30 km od oceánu, kvôli čomu bola často vystavená dažďu a silnému morskému vetru. Napriek tomu celý proces inštalácie trval iba 10 dní, čo je na zavlažovaciu nádrž takejto veľkosti pôsobivé.

"Táto nádrž nám umožnila bezproblémové zavlažovanie počas troch rokov bez toho, aby sme museli využívať vodu z rezervy. Spoločnosť Firestone každoročne monitoruje správanie geomembrány, čo ma uisťuje o dlhodobej funkčnosti nádrže, “vysvetľuje pán Fabien Chaboisseau, riaditeľ spoločnosti SCEA Chaboisseau, ktorá je vlastníkom nádrže.