Back to top

Využitie membrány RubberGard EPDM v modulárnej výstavbe vo Francúzsku

Francúzska spoločnosť Cougnaud Construction, ktorá sa špecializuje na priemyselné modulárne budovy, si na zastrešenie budovy ‘Cougnaud Campus‘ v La Roche-sur-Yon na západe Francúzska vybrala hydroizolačnú membránu RubberGard EPDM od spoločnosti Firestone. Objekt, ktorý slúži ako ich ústredie, je skutočným manifestom ekologicky zodpovednej výstavby. V prefabrikovanej modulárnej budove s rozlohou 5 000 m² sídli od januára 2019 až 250 zamestnancov spoločnosti Cougnaud Construction.

Spoločnosť Cougnaud Construction si pre túto energeticky efektívnu stavbu predstavovala strechu novej generácie, ktorá by prispela k zníženiu celkovej uhlíkovej stopy budovy. Životnosť membrány RubberGard EPDM viac ako 50 rokov, jej kompatibilita so zelenými a fotovoltaickými systémami a taktiež jej chemická inertnosť umožňujúca rekuperáciu dažďovej vody patrili medzi kľúčové faktory, ktoré prispeli k presvedčeniu spoločnosti Cougnaud.

Po načrtnutí projektu spoločnosť Cougnaud Construction potvrdila inštaláciu strešnej membrány RubberGard EPDM, ktorá bola plnoplošne prilepená na drevenú strešnú konštrukciu. Spoločnosť S.V.E.T, autorizovaný distribútor spoločnosti Firestone v západnom Francúzsku, vyškolila tímy spoločnosti Cougnaud Construction tak, aby bolo možné membrány integrovať do modulárneho procesu. Membrány EPDM, ktoré sú k dispozícii v niekoľkých šírkach, zabezpečili úplné utesnenie bez akýchkoľvek škár. Potrebné bolo už len použitie krycích pásov QuickSeam Flashing strips od spoločnosti Firestone, aby sa utesnili spoje medzi modulmi.  

Tento projekt odštartoval spoluprácu spoločností Cougnaud Construction a S.V.E.T, kedy sa spoločne začali podieľať na vývoji ekologických modulárnych budov. Vďaka tomuto exkluzívnemu partnerstvu sa na moduly v továrňach spoločnosti Cognaud inštalujú strešné membrány RubberGard EPDM. Práce na mieste sú tak limitované, znižujú sa náklady a optimalizujú sa tepelné vlastnosti pre pohodlie obyvateľov budovy.