Back to top

PondGard EPDM

Firestone PondGard je vysokokvalitná membrána EPDM zo syntetickej gumy s dlhou životnosťou. Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, vysokým teplotám, oxidácii a mrazom umožňuje zachovanie mechanických vlastností dlhé roky aj pri vystavení nepriaznivým poveternostným vplyvom.

Ohybná a elastická

Membrána Firestone PondGard je vhodná pre všetky typy povrchov. Prispôsobí sa tvorivosti dizajnérov bez ohľadu na zložitosť jazierka s optimálnymi estetickými výsledkami. 

Odolná

Membrána Firestone PondGard je odolná membrána s hrúbkou 1 mm. Vďaka svojim mechanickým vlastnostiam sa dokonale prispôsobí potrebám jazierka. Jej elasticita (>300%) a ohybnosť (aj pri teplotách okolo -45°C) zabezpečujú, že sa prispôsobí nevyhnutným pohybom podkladu a nerovnomernosti podložia (vynikajúca odolnosť voči prederaveniu) počas celej životnosti.

Rýchla a jednoduchá inštalácia

Inštalácia membrány Firestone PondGard je mimoriadne jednoduchá a umožňuje dokonalú konečnú úpravu. Použitím príslušenstva Firestone a vďaka ohybnosti membrány zaizolujete aj najzložitejšie detaily. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne špeciálne náradie a aj počet spojov vzhľadom na veľké rozmery membrány (93 m² až 930 m²) je nízky.  V prípade úpravy alebo opravy jazierka je možné membrány Firestone PondGard aj po mnohých rokoch používania znova inštalovať.

Šetrná k životnému prostrediu

Membrána Firestone PondGard neuvoľňuje do okolitého prostredia žiadne chemikálie. Je chemicky stála a odolná voči riasam a mikroorganizmom. Testy vykonané v Centre výskumu vôd (Water Research Centre – WRc) vo Veľkej Británii dokázali, že membrána nie je nebezpečná pre vodnú flóru a faunu.

Pre viac informácií kliknite:     https://www.firestonebpe.com/en/products/lining/decorative-ponds/pondgar...

Autorizovaní predajcovia membány PondGard v Českej republike:

Profigrass s.r.o. - Holzova 1527/9, Brno - AUTORIZOVANÍ DISTRIBÚTOR 

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. - Hněvotín 540 - AUTORIZOVANÍ PREDAJCA