Back to top

Školenia

Technické semináre a školenia zabezpečujú správny návrh systémového riešenia a kvalitnú inštaláciu.
Trvalý strešný alebo jazierkový systém nie je podmienený iba vysoko kvalitnými materiálmi, ale aj primerane spracovaným dizajnom a profesionálnou inštaláciou. Firestone ponúka rôzne druhy vzdelávania a tréningových školení v rámci programov Building Products University (BPU). Tieto programy sú ponúkané buď on-line, alebo aj v tréningových centrách ako podpora pre vzdelávanie dodávateľov, inštalačných firiem, architektov ako aj vlastníkov budov.

Praktická časť tréningových programov

Firestone ponúka praktické školiace programy vo svojom tréningovom centre v Bratislave (Slovenská republika).

Cieľom týchto programov je vzdelávanie inštalačných firiem vo všetkých aspektoch úspešnej a kvalitnej inštalácie strešných alebo jazierkových systémov. Každý tréningový program je šitý na mieru tak, aby poskytol detailné teoretické informácie o našich systémoch, ako aj dostatočné praktické cvičenia. Iba profesionální strešní dodávatelia, ktorí úspešne absolvovali obsiahlý tréningový program, sú oprávnení inštalovať Firestone strešné a jazierkové systémy.
Firestone taktiež organizuje technické semináre zamerané na špecifikácie a BOQ, určené pre dodávateľov, architektov, projektantov a technických špecialistov.

Technická podpora na mieste

Firestone tréningový program je rozšírený aj o technickú asistenciu priamo na strechách vďaka tímu technických expertov
Technickí zástupcovia spoločnosti Firestone poskytujú odborné asistencie počas realizácie projektov, alebo finálne inšpekcie za účelom overenia správnosti inštalácií v súlade s Firestone technickými predpismi.

BPU vzdelávacie programy

Firestone ponúka aj špecifický tréningový program pre obchodníkov, architektov, konzultantov a vlastníkov budov, na ktorom je možné adresovaťsvoje otázky priamo našim technickým špecialistom ešte pred samotnou realizáciou projektu.

BPU semináre kombinujú teoretickú časť v prezentačnej miestnosti pri diskusii s technickým špecialistom spojenou s praktickými ukážkami v tréningovom centre. Naši inštruktori majú väčšinou 10 až 20 rokov skúseností s inštaláciou na medzinárodnej úrovni.